Geowerkvormen KNAGdag ’23

Eind november 2023 gingen we opnieuw aan de slag met de Geowerkvormen. Ditmaal als workshop op de KNAG onderwijsdag in Apeldoorn. Mathijs Booden en Tjerk Destombes vormden ditmaal de kernploeg van de workshop. Gotze Kalsbeek werd vervangen door Dick Naber..

Windstromen op een bordje

De werkvormen die aan bod kwamen:

[] Windstromen op een bordje >>>>

[] ET Geography >>>>

[] Vormen in  het landschap met klei (nieuw en nog niet uitgewerkt


Hieronder een paar foto’s