Waslijn Geologie

In de bundel: Geologie aan de waslijn 
door Gotze Kalsbeek

De vorming van een landschap kent enorme variaties in tijdsduur uiteenlopend van luttele seconden tot honderden miljoenen jaren.
In deze opdracht gaan leerlingen aan de slag om een rangorde te maken naar tijdsduur van de totstandkoming van verschillende landschapsvormen. Dit doen zij door speelstukken van verschillende tijdschalen aan een waslijn te hangen . Doordat leerlingen de tijdsduur en volgorde van geologische tijdseenheden en verschijnselen moeten bepalen – om zo tot een rangorde te komen wordt een discussie aangewakkerd over de tijd die de onderliggende processen nodig hebben gehad om dit landschap te vormen. Het gebruik van speelstukken werkt hierbij drempelverlagend om al discussiërend de rangorde te wijzigen.


Bronnen/kaarten en ander lesmateriaal bij deze werkvorm

[] Waslijnkaartjes Nederland Geologie kwartair >>>

[] Als je de kwartair geologie kaartjes gebruikt; Een kwartair animatie >>>