Meander

Kijken in de toekomst van het Landschap
door Kenneth van der Veere

Met z`n tweeën een rivier tekenen en inschatten hoe de meander van de rivier in de toekomst eruit gaat zien.

De werkvorm kun je in twee delen opzetten Bij het eerste deel worden de leerlingen in tweetallen verdeeld en van de tweetallen wordt de gevraagd om met de ruggen tegen elkaar te gaan zitten. Leerling één krijgt de foto, terwijl leerling twee het lege blaadje en de pen krijgt. De opdracht die zij krijgen is dat leerling twee door het stellen van vragen de foto moet tekenen. Het is ook mogelijk om leerling één de foto te laten beschrijven en
leerling twee alleen te laten tekenen. In het tweede deel van de werkvorm wordt de leerlingen wordt gevraagd te tekenen hoe het behandelde geografische proces eruit ziet over een bepaalde tijdperiode (bijvoorbeeld 100 jaar later bij de meanderende rivieren).


Bronnen/kaarten en ander lesmateriaal bij deze werkvorm

[] Het Meander storyboard [word)>>>

[] Foto van een meander >>>