Tot standkoming

De allereerste inspiratie voor de werkvormen uit deze bundel hebben wij in de afgelopen jaren opgedaan bij de conferentie workshops van de Special Interest Group Physical Geography van de Engelse Geographical Association in 2011, 2013 en 2015. Maar ook werkvormen van David Leat, Ben Ballin en Nathan Morland waren van inspiratie

Vanaf 2015 zijn we aan de gang gegaan met het vertalen, uitwerken, bijstellen en uitproberen in de klas. Toen ook al de eerste aanzet tot het maken van een bundel.

Dick Naber, Willem van Ham, Ronald van Stralen en Kenneth van der Veere waren het die als eersten aan de slag ging met deze Geowerkvormen en ze demonstreerden die  in een geanimeerde workshop op de KNAG Onderwijsdag van 2015. Later zijn de werkvormen bijgekomen van Knillis van der Schaaf, Freek Jutte, Vincent van Stipdonk Wiebe de Jong en Mathijs Booden. Enorm veel dank aan Duncan Hawley van de Engelse Geographical Association die van enorme support is geweest voor het project

Ronald van Stralen in 2015 op de KNAG conferentie met een groep aan de slag met de werkvorm Hoogtelijnen tekenen