Kaart tekenen

Kaarten uit het hoofd
door Gotze Kalsbeek

Ren je rot maar dan met Aardrijkskunde want je gaat in een groepje een kaart overtekenen . Maar je bent beperkt in je tijd en bovendien is het echt een gezamenlijke werkvorm ……”Groupwork” !. Een old school opdracht die komt uit het Thinking Through Geography programma. Bij Maps from Memory wordt naar aanleiding van een voorbeeld in groepsverband een kaart over getekend. Maar niet zomaar want de afzonderlijke deelnemers van de gemaakte groepjes mogen slechts zo’n 20 seconde een blik werpen op de bron kaart en moeten dan de informatie overbrengen op de rest van de groep zodat er getekend kan worden. 4 of 5 deelnemers krijgen achtereenvolgens even de tijd om kaartelementen over te brengen naar de eigen kaart. Bij deze opdracht gaat het dus niet alleen om kaarten en kaartvaardigheden maar ook om het groepswerk. Want bij de start is bijvoorbeeld de strategie van groot belang (waar kijken we naar), maar ook de taakverdeling (wie tekent, wie kijkt) speelt een belangrijke rol.


Bronnen/kaarten en ander lesmateriaal bij deze werkvorm

[] Ik heb voor deze werkvorm vaak de kaart van Santorini gebruikt. Meer over de Santorini kaart >>>

[]  Als je de Santorinikaart bij deze werkvorm hebt gebruikt kun je een interactieve bronnenset gebruiken bij de nabespreking . Santorini Bronnenset >>>